Atkı

Yatak döşek hasta düştüğümüz günlerden birindeyim. Hal böyle olunca moda oklarımı çok kıştan parçalar üzerine yöneltiyorum.

Read More